Resultados Ice Ribbon “New Ice Ribbon 632” (07/03/2015)

Resultados del show de Ice Ribbon este sábado 7 de marzo:

1. Hamuko Hoshi  se deshizo de  235.
2. Neko Nitta  ganó a Kyuri.
3. Aoi Kizuki y Kurumi  derrotaron a  Akane Fujita y Tsukasa Fujimoto.
4. Mio Shirai y Tsukushi triunfaorn sobre Mochi Miyagi y Risa Sera.