Japón: Resultados Dragon Gate «the Gate Of Victory» (25/10/2014)

Resultados del show de Dragon Gate este sábado 25 de octubre:

1. Naruki Doi y  Punch Tominaga ganaron a Gamma y Yuga Hayashi.
2. Jimmy Susumu  se deshizo de Syachihoko BOY.
3. BxB Hulk y Dragon Kid triunfaron sobre Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee !! y Jimmy Kagetora.
4. T-Hawk y Eita  vencieron a Ryo «Jimmy» Saito y  Mr. Kyu Kyu Naoki Tanizaki Toyonaka Dolphin.
5. Masato Yoshino, Shingo Takagi y Akira Tozawa  derrtaron a YAMATO, Cyber Kong y Mondai Ryu.