Japón: Resultados Dragon Gate «final summer adventure tag league 2014» (23/09/2014)

Resultados del show de Dragon Gate este martes 23 de septiembre:

0. Syachihoko BOY  se deshizo de Yosuke ♥ Santa Maria.
1. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee !!, Jimmy Kanda y Mr. Kyu Kyu Naoki Tanizaki Toyonaka Dolphin ganaron a  Naruki Doi, Kzy y Mondai Ryu.
2. Super Shisa  se deshizo de Yuga Hayashi.
3. Masaaki Mochizuki logro la victoria sobre Punch Tominaga.
4. YAMATO, Cyber Kong y Punch Tominaga  se impusieron a BxB Hulk, Masaaki Mochizuki y Dragon Kid.
5. Masato Yoshino, Shingo Takagi y Akira Tozawa  triunfaron sobre CIMA, Don Fujii y Gamma.
6.  Jimmy Susumu  Jimmy Kagetora  vencieron a T-Hawk y Eita  para proclamarse ganadores del  torneo de parejas de Dragon Gate del año 2014.

Japón: Resultados 2º día summer Adventure tag league 2014 (07/09/2014)

Estos son los resultados del segundo show del summer tag league  adventure 2014:

1. T-Hawk y Flamita  se impusieron a Cyber Kong y  Mondai Ryu.
2. Dragon Kid  rindió a Yuga Hayashi
3. Summer Adventure Tag League -Grupo A: Naruki Doi  y Kzy triunfaron sobre Masato Yoshino y Syachihoko BOY.
4. Summer Adventure Tag League – Grupo B: BxB Hulk  yMasaaki Mochizuki derrotaron a YAMATO y Punch Tominaga.
5. Shingo Takagi, Akira Tozawa y Uhaa Nation  se impusieron a Jimmy Susumu, Jimmy Kanda y Mr. Kyu Kyu Naoki Tanizaki Toyonaka Dolphin.

Summer Adventure Tag League  clasificación actual:

GrupoA:
1. T-Hawk & Eita [2]
-. CIMA & Gamma [2]
-. Naruki Doi & Kzy [2]
4. Masato Yoshino & Shachihoko BOY [0]
-. Jimmy Susumu & Jimmy Kagetora [0]

Grupo B
1. BxB Hulk & Masaaki Mochizuki [4]
2. Shingo Takagi & Akira Tozawa [0]
-. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! & Mr. Quu Quu Tanizaki Naoki Toyonaka Dolphin [0]
-. «Mr. High Tension» Kotoka & Ryotsu Shimizu [0]
-. YAMATO & Punch Tominaga [0]