Resultados NOAH “COUNTDOWN TO MARCH 15” (07/03/2015)

Pro Wrestling NOAH

Resultados del show de NOAH este sábado 7 de marzo:

1. Hajime Ohara se deshizo de  Hitoshi Kumano,
2. Mohammed Yone, Yoshinari Ogawa y Taiji Ishimori  se impusieron a Takeshi Morishima, Maybach Taniguchi y Mitsuhiro Kitamiya.
3.  Shane Haste, Mikey Nicholls y  Jonah Rock  triunfaron sobre  Takashi Sugiura, Akitoshi Saito y Quiet Storm.
4. El Desperado logro la victoria sobre  Genba Hirayanagi.
5. Kenou  rindió a TAKA Michinoku.
6.  Minoru Suzuki, Takashi Iizuka y Taichi ganaron a  Naomichi Marufuji, Katsuhiko Nakajima y Atsushi Kotoge.

Japón: Resultados Diamond Ring (09/03/2014)

Diamond Ring

Resultados del show de Diamond Ring este domingo 9 de marzo:

1. Jonah Rock y  Xtra Large  ganaron a CHANGO y Namazu Man, con el  Body Press  de Jonah Rock sobre Namazu.
2. Yutaka Yoshie  se deshizo de Masato Shibata.
3. Katsuhiko Nakajima logro la victoria sobre Mitsuhiro Kitamiya, con trmendo Vertical Drop Brainbuster.

Japón: Resultados NOAH “TOKUSHIMA PRO-WRESTLING FESTIVAL 2014 ~ KENOU 6TH ANNIVERSARY” (02/03/2014)

JAPÓN: CARTELERA NOAH  "GREAT VOYAGE 2012 IN RYOGOKU", 22/07/2012

Resultados del show de Noah este domingo 2 de marzo:

1.  Mohammed Yone rindió a  Mitsuhiro Kitamiya , mediante el Cross Armbreaker.
2. Zack Sabre Jr.  ganó en triple amenaza a  Flying Kid Ichihara y Genba Hirayanagi, con devastador  Muscle Buster  sobre  Hirayanagi.
3.  Shane Haste  se impuso a  Xtra Large.
4.Mikey Nicholls  se deshizo de  Atsushi Kotoge, aplicando la  Mikey Bomb.
5.  Takashi Sugiura y Daisuke Harada  derrotaron a  GAINA y Jonah Rock, cuando Takashi Sugiura aplico el  Ankle Hold  en contra de Jonah  Rock.
6. Naomichi Marufuji, Katsuhiko Nakajima y Taiji Ishimori ganaron a Takeshi Morishima, Maybach Taniguchi y Hajime Ohara, con tremendo Vertical Drop Brainbuster  de  Nakajima  sobre  Ohara.
7.  KENTA logro la victoria sobre  Kenou, con efectivo  Go 2 Sleep.

Japón: Resultados NOAH “THE FIRST NAVIGATION 2014” (22/01/2014)

Resultados del show de NOAH este miércoles 22 de enero:

1. Yoshinari Ogawa  se deshizo de Ricky Marvin, mediane el  inSide Cradle.
2. 3Atsushi Kotoge  derroto  en triple amenaza a Hitoshi Kumano y Mitsuhiro Kitamiya, mediante el  Running Knee sobre Kumano.
3. Katsuhiko Nakajima  rindió a  Jonah Rock.
4. Maybach Taniguchi y Kenou  se impusieron a  Genba Hirayanagi y Hajime Ohara, mediante el  Maybach Press  de  Maybach  en contra de  Hirayanagi.
5. Takeshi Morishima  se deshizo de  Xtra Large, con eficaz  Backdrop.
6. Mikey Nicholls y Shane Haste  triunfaron sobre  KENTA  y Daisuke Harada, meidante la Mikey Bomb de Nicholls  sobre Harada.
7. Naomichi Marufuji, Mohammed Yone y Taiji Ishimori ganaron a  Yuji Nagata , Akitoshi Saito y Bobby Fish, con tremendo  Muscle Buster  de  Yone sobre  Fish.

Japón: Resultados NOAH (17/01/2014)

 

Resultados del show de NOAH este sábado 18 de noviembre:

1. Mitsuhiro Kitamiya derroto a  Hitoshi Kumano, mediante el  Single-Leg Crab Hold.
2. Atsushi Kotoge venció a  Genba Hirayanagi.
3. Yoshinari Ogawa  se deshizo de  Xtra Large.
4. Taiji Ishimori  ganó en triple amenaza a  Hajime Ohara y Ricky Marvin.
5. Kenou rindió a  Bobby Fish, mediante el Modified Camel Clutch.
6. Takeshi Morishima y Maybach Taniguchi  se impusieron a KENTA y Daisuke Harada, cuando Morishima aplico el  Backdrop Suplex sobre Daisuke Harada.
7.  Shane Haste, Mikey Nicholls y Jonah Rock  lograron la victoria sobre Mohammed Yone, Naomichi Marufuji y Katsuhiko Nakajima.

Se anuncian los luchadores que participarán en la gira de Enero de NOAH

Pro Wrestling NOAH

Pro Wrestling NOAH ha revelado la lista de wrestlers fr otras empresas que participarán en la gira New Year Navigation 2014 del 5 al 25 de Enero.

Listado de luchadores y apariciones:
Yoshihiro Takayama [Takayama Hall] (5, 12,13)
Akitoshi Saito [Free] (5, 22, 23, 24)
Yuji Nagata [NJPW] (5, 19, 20, 22, 25)
Jushin Thunder Liger [NJPW] (19, 25)
Daisuke Sekimoto [BJW] (5)
Yuji Okabayashi [BJW] (5)
Shiori Asahi [K-DOJO] (13)
Hiro Tonai [K-DOJO] (13)
Masashi Aoyagi [Seishin Hall/ Nagoya Ishin-gun] (15)
Hide Kubota [Sportiva / Nagoya Ishin-gun] (15)
Yasu Kubota [Sportiva/ Nagoya Ishin-gun] (15)
Ricky Marvin [Mexico] (15 – 25)
Bobby Fish [ROH/USA] (15 – 25)
Jonah Rock [Australia/TMDK] (15)
Xtra Large (XL) [Chile/South America] (15)