Resultados de Zero One (1 de Enero)

Zero One

 

ZERO1, 01.01.2014 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall

1. Kohei Sato derrotó a Daichi Hashimoto (7:30) con el German Suplex Hold.
2. Jason Lee derrotó a Gokiburi Mask (6:56) con La Magistral.
3. Yoshikazu Yokoyama & Tank Nagai derrotaron a “brother” YASSHI & Ken Tsuyoshi (9:50) con el Modified Death Valley Bomb.
4. Toru Owashi & Takuya Sugawara derrotaron a Ikuto Hidaka & Ryouji Sai (12:32) con el Iwami Ginzan de Hidaka sobre Sugawara.
5. Akebono  & Yuji Okabayashi  derrotaron a Maybach Beta & Tama Williams (13:11) con el Big Yokozuna Press de Akebono sobre Maybach.
6. International Jr. Heavyweight Title & NWA World Jr. Heavyweight Title: HUB (c) derrotó a Mineo Fujita (14:51) con el Viper Strike para conseguir la tercera defensa titular.
6. Double Main Event I ~ World Heavyweight Title: James Raideen (c) derrotó a Daemon Ueda (13:28) con una Powerbomb para conseguir la tercera defensa titular.
7. Double Main Event II ~ NWA Intercontinental Tag Team Title Decision Match: Shinjiro Otani & KAMIZAKE derrotaron a Masato Tanaka & Yusaku Obata (19:48) con el Backslide de KAMIKAZE sobre Obata para convertirse en los nuevos campeones.

Fuente:Purolove