Japón: Resultados del noveno día de la «World Tag League 2013» de NJPW (3/12/2013)

world tag league

Estos son los resultados del noveno día del torneo «World Tag League 2013» de NJPW celebrado hoy 3 de diciembre

  • Six Man Tag Team Match: CHAOS (Jado, Takashi Iizuka & Toru Yano) derrotaron a Sho Tanaka, Yohei Komatsu & Yuji Nagata (8:24)
  • Tag Team Match: Jax Dane & Rob Conway vencieron a BUSHI & KUSHIDA (7:49)
  • Eight Man Tag Team Match: Muscle Orchestra (Manabu Nakanishi & Strong Man), Jushin Thunder Liger & Tiger Mask ganaorn a Suzuki-gun (Davey Boy Smith Jr., Lance Archer,Taichi & TAKA Michinoku) (8:12)
  • Tag Team Match: CHAOS (Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) derrotaron a Captain New Japan & Hiroshi Tanahashi (12:37)
  • World Tag League 2013 Block A Match: Great Bash Heel (Togi Makabe & Tomoaki Honma) [4] vencieron a Complete Players (Masato Tanaka & Yujiro Takahashi) [4] (10:25)
  • World Tag League 2013 Block B Match: La Sombra & Tetsuya Naito [6] ganaron a Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Shelton Benjamin) [4] (7:02)
  • World Tag League 2013 Block B Match: Doc Gallows & Karl Anderson [6] vencieron a TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [6] (9:45)
  • World Tag League 2013 Block A Match: CHAOS (Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii) [6] ganaron a BULLET CLUB (Bad Luck Fale & Prince Devitt) [6] (10:47)

Japón: Resultado del show de NJPW «World Tag League 2013» cuarto día (28/11/2013)

logo njpw

 

Estos son los resultados del 4º día del torneo «World Tag League 2013» de la empresa NJPW celebrado hoy, 28 de noviembre de 2013.

1. Jado derrotó a Yohei Komatsu (6:59)
2. Yuji Nagata, Jushin Thunder Liger & Tiger Mask vencieron a Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & BUSHI (8:53)
3. World Tag League – Block B: Rob Conway  & Jax Dane  [2] ganaron a Toru Yano & Takashi Iizuka [0] (8:02)
4. World Tag League – Block A: Masato Tanaka & Yujiro Takahashi [2] derrotaron a Manabu Nakanishi & Strong Man [2] (9:13)
5. Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii ganaron a Minoru Suzuki & Taichi (12:43)
6. Prince Devitt, Karl Anderson, Doc Gallows & Bad Luck Fale vencieron a Lance Archer, Davey Boy Smith Jr., Shelton Benjamin & TAKA Michinoku  (8:46)
7. World Tag League – Block A: Togi Makabe & Tomoaki Honma [2] derrotaron a Hiroshi Tanahashi & Captain New Japan (10:16)
8. Tetsuya Naito, La Sombra  & KUSHIDA ganaron a Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI & Gedo (14:08)

– World Tag League Clasificaciones

Grupo A:
1. Prince Devitt & Bad Luck Fale [6]
2. Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii [4]
3. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. [2]
-. Masato Tanaka & Yujiro Takahashi [2]
-. Manabu Nakanishi & Strong Man [2]
-. Togi Makabe & Tomoaki Honma [2]
7. Hiroshi Tanahashi & Captain New Japan [0]

Grupo B:
1. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [6]
2. Karl Anderson & Doc Gallows [4]
3. Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI [2]
-. Minoru Suzuki & Shelton Benjamin [2]
-. Rob Conway & Jax Dane [2]
6. Tetsuya Naito & La Sombra [0]
-. Toru Yano & Takashi Iizuka [0]